Frikvarters Ninja

Udvikling af sociale kompetencer gennem kampleg og følelsestræning

Velkommen til Frikvarters Ninja – et forskningsbaseret undervisningsmateriale til indskolingen om kamplege bygget op om universet i computerspillet Frikvarters Ninja. 

Introduktion til lærere/pædagoger

Hvordan kan du som lærer eller pædagog i indskolingen bruge materialet? Hvad kræver det af forberedelse, og hvad kan I få ud af at bruge det?

Læs mere

Sådan bliver du en god følelsestræner

Hvordan støtter du børn i at mærke egne og andres følelser og grænser? Læs mere om at blive en god følelsestræner.                                      

Læs mere

Kamplege styrker de sociale kompetencer

Kamplege udvikler børns sociale kompetencer og deres selvkontrol, så de lærer at håndtere store følelser og reagere hensigtsmæssigt på dem.

Læs mere

Undervisningsmaterialer/aktiviteter

Spil computerspillet

Lad eleverne spille computerspillet Frikvarters Ninja, der handler om at kæmpe på en god måde. Bagefter taler I om, hvad der skete med karaktererne i spillet.

Læs mere

Leg følelsesdetektiver

Gør eleverne klogere på, hvordan de mærker deres egne og andres følelser via lege, hvor de er følelsesdetektiver, der finder spor på egne og andres følelser.

Læs mere

Leg kamplege

Slip eleverne løs i fysiske kamplege i trygge rammer, så de lærer, hvordan man kan være vilde sammen på en måde, hvor man ikke overskrider hinandens grænser.

Læs mere