Introduktion til lærere/pædagoger

Materialet på dette website henvender sig til dig, der er lærer eller pædagog i indskolingen og gerne vil støtte dine elever i at udvikle gode sociale og følelsesmæssige kompetencer. Forskning viser, at kamplege og følelsestræning er med til at udvikle disse kompetencer, fx evnen til at kontrollere sin vrede samt mærke og respektere egne og andres følelser og grænser. Du behøver hverken have erfaring med computerspil eller kamplege for at bruge materialet. 

Sådan gør du:

Start med at læse vores vejledninger 'Hvorfor kamplege' og 'Følelsestræning', så du er klædt på til at håndtere de situationer, der opstår, når eleverne leger følelsesdetektiver og laver kamplege.

Herefter lægger materialet op til følgende forløb: 

1) Leg Følelsesdetektiver Eleverne trænes i at mærke egne og andres følelser samt tale om dem (5-7 lektioner). 

2) Spil spillet Frikvarters Ninja, hvor eleverne får erfaring med at kæmpe på en balanceret måde, og hvor man taber kampen, hvis man bliver for voldsom. Der er desuden en introduktion til spillet samt en række dialogspørgsmål, så I efterfølgende kan tale om spillet (2 lektioner).

3) Leg Kamplege Eleverne lærer, hvordan man kan være vilde sammen på en måde, hvor man ikke overskrider hinandens grænser (3-6 lektioner). 

Information til forældre
Inden du starter på forløbet, kan det være en god idé at sende en besked ud til forældrene om, hvorfor I skal lave kamplege. Du kan fx skrive følgende:

"Vi skal i den kommende tid arbejde med at udvikle elevernes evne til at mærke egne og andres følelser og grænser og deres evne til selvkontrol. Vi skal lege følelsesdetektiver, der skal opdage egne og andres følelser, og vi skal lege kamplege, hvor vi gennem fx pudekamp eller brydekamp bliver klogere på vores egne og andres følelser og grænser.
Gennem kamplegene lærer eleverne at respektere regler, at afkode andres grænser og at tage hensyn til andre. I kan læse mere om forløbet og forskningen bag på www.frikvartersninja.dk."

I computerspillet Frikvarters Ninja skal eleverne kæmpe med hinanden uden at blive for voldsomme og overskride hinandens grænser. Det samme skal de, når de laver fysiske kamplege.

Om materialet

Målgruppe: Indskolingen

Materialet er relevant for: 

 • Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab (Sundhed og trivsel)
 • Understøttende Undervisning (UUV) og SFO-tid
 • Dansk (Kommunikation)
 • Idræt (Krop, træning og trivsel, Idrætskultur og relationer) – gælder kun for kamplegene.

Tidsforbrug: 10-15 lektioner på det samlede forløb (man kan også nøjes med at bruge enkelte dele af forløbet). 

Forskningen bag: Materialet bygger på den amerikanske psykologiprofessor John Gottmans mangeårige forskning inden for følelsestræning samt på nordisk forskning inden for kampleg og andre former for risikoleg, herunder fra Ellen Beate Sandseter og Jens Ole Jensen. Derudover trækker projektet på faglitteratur fra blandt andre Michael Blume og Martin Lykkegaard, der både beskæftiger sig akademisk og praktisk med området. Derudover en større amerikansk forskningsgennemgang, der på baggrund af eksisterende forskning, konkluderer, at kampsport reducerer aggression hos børn og teenagere. Se evt. mere her og her.  

Oversigt over redskaber

Her følger en samlet oversigt over alle de redskaber, du skal bruge til det samlede undervisningsforløb:

 • 5-10 tørklæder til at give elever bind for øjnene
 • Tæpper/måtter, som eleverne kan ligge på.  
 • En guidet børnemeditation. Det kan fx være 'Lang kropscan' fra app'en 'Mindfullness for børn'.  
 • En mobil/computer/ipad med internetforbindelse, så du kan afspille meditationen.
 • Farveblyanter, tuscher
 • Pap, papir
 • En tablet pr. elev, så de kan spille computerspillet
 • Et tov eller et stykke kridt til at markere en grænse.