Leg kamplege

I taler om, at der er forskel på at slås og kæmpe, og gennem forskellige kamplege får eleverne erfaringer med at kæmpe med hinanden på en tryg måde, så de får mod på at gøre det selv efterfølgende.  

Pudekamp

På skift kæmper to elever med hinanden, mens de andre kigger på og vurderer, om reglerne bliver overholdt. 

Læringsmål: Eleverne opnår: 

 • Viden om, hvordan man kan være vilde sammen på en måde, hvor man ikke overskrider hinandens grænser.
 • Viden om, hvad forskellen på at kæmpe og slås er.
 • Erfaringer med, hvordan man kan afkode hinandens kropssprog.
 • Erfaringer med at forstå og overholde regler i en leg.

Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Antal deltagere: To kæmpende og resten af klassen som tilskuere.

Det skal du bruge:

 • Et eksemplar af 'Pudekamp - sådan gør du', som du downloader herunder. 
 • God plads, fx en gymnastiksal eller et udendørs areal (eller ryd bordene til side i klasseværelset). 
 • Et dommerskilt pr. elev, som du downloader herunder. 

Forberedelse:

 • Læs vejledningen under Hvorfor kamplege?
 • Læs vejledningen under Følelsestræning  
 • Marker et areal, som børnene skal kæmpe indenfor, fx et rundt tæppe på gulvet, en cirkel tegnet med kridt eller markeret med et sjippetov.
 • Print et dommerskilt ud pr. elev og bed eleverne klistre den røde og grønne version op på hver side af et stykke pap. Hvis du printer i sort/hvid, kan eleverne evt. selv farvelægge skiltene. Alternativt kan I bruge børnenes hænder som skilte ved at tegne en rød prik på den ene hånd og en grøn på den anden.

Brydekamp

På skift kæmper to elever med hinanden, mens de andre kigger på og vurderer, om reglerne overholdes.

Læringsmål: Eleverne opnår: 

 • Viden om, hvordan man kan være vilde sammen på en måde, hvor man ikke overskrider hinandens grænser.
 • Viden om, hvad forskellen på at kæmpe og slås er.
 • Erfaringer med, hvordan man kan afkode hinandens kropssprog.
 • Erfaringer med at forstå og overholde regler i en leg.

Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Antal deltagere: To kæmpende og resten af klassen som tilskuere.

Det skal du bruge:

 • Et eksemplar af 'Brydekamp - sådan gør du', som du downloader herunder.
 • God plads, fx en gymnastiksal eller et udendørs areal (eller ryd bordene til side i klasseværelset og læg en tynd måtte eller lignende på gulvet). 
 • Et dommerskilt pr. elev (downloades herunder). 

Forberedelse: 

Grænseleg

Styrkeleg, hvor børnene skal trække hinanden over en grænse.  

Læringsmål: Eleverne opnår:

 • Viden om, hvordan man kan være vilde sammen på en måde, hvor man ikke overskrider hinandens grænser.
 • Viden om, hvad forskellen på at kæmpe og slås er.
 • Erfaring med at afkode hinandens kropssprog.
 • Erfaring med at forstå og overholde regler i en leg.

Tidsforbrug: 1-2 lektioner

Antal deltagere: 4-12 elever ad gangen

Det skal du bruge:

 • ‘Grænseleg - sådan gør du’, som du downloader herunder. 
 • God plads, fx en gymnastiksal eller et udendørs areal (eller ryd bordene til side i klasseværelset).
 • Gerne et tørt og blødt underlag, fx græs eller en gymnastikmåtte.
 • Et tov eller et stykke kridt til at markere en grænse.

Forberedelse:

Hvad kan du gøre?

- hvis der opstår konflikter eller stærke følelser under kampen:

• Anerkend elevernes følelser - uanset om du forstår dem eller ej. 


• Husk at alle følelser er acceptable, men det er alle handlinger ikke. 


• Hjælp eleven med at forstå, hvorfor følelsen opstod.

• Tal om, hvordan modparten/de andre mon følte. 

• Hjælp eleven med at handle hensigtsmæssigt på følelsen.

Læs mere

Dommerskilt: kæmper fint / kæmper for vildt

Husk at...

• Det skal altid være frivilligt, om man vil deltage i en kampleg. Det er ikke rimeligt at tvinge et barn til at indgå i en kampleg. 

• Det er vigtigt at få rammesat kampen rigtigt, så kampen indledes i en stemning af venlighed og tillid, så det føles trygt at deltage. 

 • At bruge slåskultur til opdragelse betyder, at man på en symbolsk måde arbejder med grundproblemer i menneskets liv: At angribe og forsvare sig, at gå imod og trække sig, at flygte og at holde stand, at stå og at falde, at være lænket og at komme fri.

Idrætspædagog Michael Blume