Om parterne bag

Projektet Frikvarters Ninja er blevet til i et samarbejde mellem foreningen YouGlobe og produktionsselskabet Optic Circus. Optic Circus har udviklet computerspillet med støtte fra Det Danske Filminstitut og 15. Juni Fonden, mens foreningen YouGlobe har udviklet undervisningsmaterialet og vejledningerne til lærere og pædagoger med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler og med didaktisk bistand fra Line Funder, der er lærer i indskolingen.

Foreningen YouGlobe arbejder for at klæde børn og unge på til at tage aktiv stilling til deres nære omgivelser og samfundet som helhed – og give dem lyst og mod til at påvirke omgivelserne, når de synes, at noget skal laves om. Det sker gennem gratis undervisningsmaterialer og diagmøder om fx trivsel i klassen, demokrati, kønsroller, EU og meget andet.

.

.