Risikofyldte lege - læring i trygge rammer

Risikofyldte lege giver børn mulighed for at lære at mestre risici i et trygt legemiljø

Kamplege er én type risikofyldt leg. Men der findes også andre former for risikofyldt leg, som er væsentlige for børns udvikling. Risikofyldt leg er karakteriseret ved en spændende og udfordrende leg, som indebærer risiko for at komme fysisk til skade. Børnene opfatter legen som spændende, fordi det handler om at overvinde frygten for risikoen. 

Udover kamplege findes der fem kategorier af risikofyldte lege, nemlig leg:

  • med stor højde, fx hoppe fra gynger, klatre højt op (fare for at falde ned).
  • med høj fart, fx cykle eller kælke (fare for at køre ind i nogen eller noget).
  • med farlige redskaber (risiko for skader).
  • i nærheden af farlige elementer, hvor man kan falde ind i eller ned i noget, fx et bål, en skrænt eller en sø.
  • der indebærer kamp, fx brydekamp, slåskamp, fægtning med kæppe (fare for at skade hinanden).
  • Leg, hvor man kan forsvinde eller fare vild.

Øvelse gør mester, siger et gammelt ordsprog. Og det er hele pointen med risikofyldte lege. Ved at eksperimentere med risici i et trygt legemiljø, hvor man selv gradvist kan skrue op for sværhedsgraden (fx kravle længere op i træet, rykke tættere på skrænten osv.), kan barnet i sit eget tempo og på et tryg måde udvikle evnen til at mestre risici. Og barnet får en bedre fornemmelse for den faktiske risiko, fx: hvor risikabelt eller ikke risikabelt er det at kravle op i et træ? osv.   

Noget forskning viser, at børn, der har klatret meget og leget meget i vand, ikke ses i gruppen af unge og voksne, der lider af højdeskræk og vandskræk. Dette gælder også, selvom de er kommet til skade ved klatring.